Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Zahtev za ostvarivanje prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti

Informacija o zaštiti podataka o ličnosti

 

 Rukovalac podacima o ličnosti je Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad, Ul. Braće Ribnikar 4-6. U ovom obrascu obrađujemo Vaše podatke u cilju identifikacije podnosioca i odgovora na zahtev. 

 

Možete nas kontaktirati:

 • Elektronskom poštom na adresu info@creditagricole.rs
 • Pozivanjem kontakt centra na broj 0700 700 500za pozive iz mreže fiksne telefonije, odnosno na + 381 (0)21/4876-888 za pozive sa mobilnih telefona i iz inostranstva.
  Radno vreme: Radnim danima od 8 do 20h, subotom od 8 do 13h
 • Poštom na adresu Ul. Braće Ribnikar 4-6 21000 Novi Sad

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti možete kontaktirati:

 • Elektronskom poštom na adresu dpo@creditagricole.rs
 • Poštom na adresu Ul. Braće Ribnikar 4-6 21000 Novi Sad, sa naznakom za Menaždera za zaštitu podataka o ličnosti

Podsećamo Vas da imate pravo:

 • Pristupa podacima koje Banka o Vama obrađuje, kao i kopiju podataka
 • Da zahtevate ispravku ili dopunu podataka koje obrađujemo
 • Prigovorite na obradu podataka o ličnosti kada se ona vrši po osnovu legitimnog interesa
 • Prigovorite obradi podataka o svrhu marketinga, kao i da povučete saglasnost, čak i na osnovu profilisanja
 • Prenos podataka drugom rukovaocu, u skladu sa zakonom
 • Podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Chat
 

Elektronsko bankarstvo