Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Neverovatna ponuda za medicinske radnike

Oni koji su nesebično stali da čuvaju živote ljudi, stavljajući sebe i svoje porodice u drugi plan, zaslužuju jedno veliko “Hvala”. Naša Banka je od prvih dana pandemije to želela ne samo da kaže, već posebnim pogodnostima i da pokaže. Sada svim medicinskim radnicima želimo da ponudimo još više. Red je na vas da se odmorite.

Posebni uslovi za medicinske radnike

Hvala Vam! - Gotovinski kredit

Za Vas smo pripremili gotovinski kredit sa kamatnom stopom 0%, rokom otplate do 6 meseci i maksimalnim iznosom do 60.000 RSD bez obaveznog prenosa zarade.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit bez obaveznog prenosa zarade u Banku
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 60.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: bez troška delimične ili prevremene otplate

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;

Reprezentativni primer:

Dobro došli u CAS! - Gotovinski kredit

 

Za Vas smo pripremili gotovinski kredit sa kamatnom stopom 0%, rokom otplate do 12 meseci i maksimalnim iznosom do 240.000 RSD uz obavezu prenosa zarade.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade u Banku
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 240.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 - 12 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: bez troška delimične ili prevremene otplate

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

Kredit za heroje! - gotovinski kredit

Crédit Agricole banka je pripremila specijalnu ponudu dinarskih keš kredita i kredita za refinansiranje za sve klijente koji prenesu zaradu ili primaju zaradu u Crédit Agricole banci bez troška obrade i troška prevremene otplate.

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit u dinarima sa obaveznim prenosom zarade i zaradom u Banci  
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:                
 • fiksna 0% (do kraja 2020.godine)
 • promenljiva 5% (3.38%+3M Belibor) za period otplate do 60 meseci, za preostali period otplate
 • promenljiva 7% (5.38%+3M Belibor) za period otplate do 83 meseca, za preostali period otplate
 • Period otplate: 10 - 83 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: bez troška delimične ili prevremene otplate

          *Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • Osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

 

Visa Classic revolving kreditna kartica

Visa Classic revolving kreditna kartica omogucava korisnicima kupovinu na prodajnim mestima u zemlji, inostranstvu ili preko interneta, kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, uz mogucnost odloženog placanja do 40 dana.

 

Detalji o proizvodu:

 • Vrsta kredita: Revolving 5% min. 1.000 RSD
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 20.000 - 50.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou:
  • Fiksna 0% (do kraja 2020. godine)
  • Fiksna 20.84% (od 01.01.2021. godine)
 • Kamata se obračunava na preostali dug po revolvingu.
 • Kamata se neće obračunati na potrošnju iz tekućeg meseca
 • Period otplate: u zavisnosti od ugovorenog % revolvinga
 • Održavanje kreditne partije 250 RSD mesečno. Mesečno održavanje počinje da se naplaćuje tek nakon učinjene prve transakcije karticom. U slučaju napravljene četiri ili više transakcijakarticom u toku jednog meseca, mesečno održavanje se neće naplatiti za taj mesec

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

Auto kredit u EUR za kupovinu novog ili polovnog vozila

Crédit Agricole Srbija je u prilici da Vam ponudi kredite indeksirane u evrima za finansiranje kupovine novog ili polovnog automobila bez troška obrade zahteva. Izaberite automobil po svom ukusu, a mi cemo Vam ponuditi najpovoljniji nacin finansiranja.

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Auto kredit indeksiran u evrima sa promenljivom kamatnom stopom
 • Valuta: EUR
 •  Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 1.000 EUR  - 12.000 EUR*
 •  Period otplate: 13 - 60 meseci
 •  Učešće: minimum 30%
 •  Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou):
  • fiksna 0% (do kraja 2020.godine)
  • promenljiva 3.99% (4.415%+3M Euribor) za preostali period otplate
 •  Trošak obrade zahteva: 0%
 •  Bez troška delimične ili prevremene otplate
 •  Kamatna stopa važi bez obaveznog prenosa zarade u Banku

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

 

 

Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK

Imajući u vidu značaj rešavanja stambenog pitanja pripremili smo za Vas posebnu ponudu sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje spambenih kredita.

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 0% do 31.12.2020., od 01.01.2020. 2,415% (2,840+ 3M EURIBOR – 0.425)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: od 1,5%-3,5% (premija se obračunava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Bez troška održavanja kreditne partije

*Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK

Imajući u vidu značaj rešavanja stambenog pitanja pripremili smo za Vas posebnu ponudu bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje spambenih kredita.

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR*
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 0% do 31.12.2020., od 01.01.2020. -2.515% (2,940 + 3M EURIBOR – 0.425%)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Bez troška održavanja kreditne partije

*Maksimalni iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

*Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo