Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

POSEBNA PONUDA ZA MEDICINSKE RADNIKE

Borba se nastavlja sa vama u prvim redovima ali je bitno da znate da mi i dalje čvrsto stojimo uz vas. Pripremili smo za vas posebne uslove finansiranja uz pomoć kojih želimo da vam pomognemo da ostvarite svoje lične ciljeve i da vam na taj način još jednom kažemo HVALA. Vaša Credit Agricole banka

Posebni uslovi za medicinske radnike

Hvala Vam! - Gotovinski kredit

Za Vas smo pripremili gotovinski kredit sa kamatnom stopom 0%, rokom otplate od  6 meseci i u iznosu od 60.000 RSD bez obaveznog prenosa zarade.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit bez obaveznog prenosa zarade za nove klijente Banke
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 60.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 1.1%

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem

Reprezentativni primer:

BESKAMATNI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OBAVEZNOG PRENOSA ZARADE
Reprezentativni primer za nove klijente Banke na dan 04.02.2021. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez zarade u Banci
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 60.000 RSD
Period otplate 6 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,0%
Mesečna rata 10.000 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 3,91%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 60.660 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 1,1%
1 menica 0 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Dobro došli u CAS! - Gotovinski kredit

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade u Banku
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 240.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 - 12 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%

*Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem
 • overena administrativna zabrana

Reprezentativni primer:

 

BESKAMATNI GOTOVINSKI KREDIT UZ PRENOS ZARADE
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 04.02.2021. godine
Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 240.000 RSD
Period otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna 0%
Mesečna rata 20.000 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 2,79%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 243.585 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
Kredit za heroje! - gotovinski kredit

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit u dinarima sa prenosom zarade i zaradom u Banci  
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:                
 • promenljiva 5% (4.12%+3M Belibor) za rok otplate do 60 meseci
 • promenljiva 7% (6.12%+3M Belibor) za rok otplate do 71 mesec
 • Period otplate: 6 - 71 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%         

*Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • Osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

 

GOTOVINSKI KREDIT U DINARIMA SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 06.07.2021.godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Period otplate 30 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 5% (4.12%+ 3M Belibor)*
Mesečna rata 35.529,36 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 5,81%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.074.709,06 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal : 0.88%. Fiksni deo kamatne stope je 4,12%. Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
GOTOVINSKI KREDIT SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 06.07.2021.godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Period otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 7% (6.12%+ 3M Belibor)*
Mesečna rata 17.242,39 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 7,89%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.245.241,37 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal : 0.88%. Fiksni deo kamatne stope je 6,12%. Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Auto kredit u EUR za kupovinu novog ili polovnog vozila

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Auto kredit indeksiran u evrima sa promenljivom kamatnom stopom
 • Valuta: EUR
 •  Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 1.000 EUR  - 12.000 EUR
 •  Period otplate: 6 – 84 meseca (za polovna vozila maksimalni period 60 meseci)
 •  Učešće: minimum 30%
 •  Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou): promenljiva 3.99% (4.533%+3M Euribor)
 •  Trošak obrade zahteva: 0%

Kamatna stopa važi bez obaveznog prenosa zarade u Banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

 

AUTO KREDIT INDEKSIRAN U EUR SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za kupovinu novog ili polovnog vozila za klijente bez prenosa zarade na dan 06.07.2021
Vrsta kredita: Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Cena vozila 12.000 EUR
Iznos kredita 8.400 EUR
Učešće 3.600 EUR
Period otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 3.99% (4.533%+3M Euribor)*
Mesečna rata 154,66 EUR
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 4,76%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 9.431,10 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal: -0.543%., fiksni deo: 4.533%.Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,640% (3.183%+ 3M EURIBOR – 0.543%)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: od 1,5%-3,5% (premija se obračunava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%
 • Bez troška održavanja kreditne partije

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDITI OSIGURAN KOD NKOSKA ZA MEDICINSKE RADNIKE
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 06.07.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 182.28 EUR
Kamatna stopa ( na godišnjem nivou): 2,640% (3.183%+ 3M EURIBOR – 0.543%)
EKS (Na godišnjem nivou) 3,88%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 61.286,58 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti *
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti*
Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjliv 299 RSD mesečno
Menice (tri) 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD*
Overa založne izjave 10.080 RSD*
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR*
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR*
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR*
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD*
Osiguranje života – godišnje (opciono) 100 EUR*
Održavanje kreditne partije Bez troška održavanja kreditne partije
Kamatna stopa po ovom kreditu je promenjiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečje (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru ).Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan.01.06.2021. godine koja iznosi -0,543% fiksni deo: 3.183%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a,premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2.84% (3,383% + 3M EURIBOR – 0.543%)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%
 • Bez troška održavanja kreditne partije

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDITI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSKA ZA MEDICINSKE RADNIKE
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 01.07.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 186.37 EUR
Kamatna stopa ( na godišnjem nivou): 2.84% (3,383% + 3M EURIBOR – 0.543%)
EKS (Na godišnjem nivou) 3,82%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 61.489,67 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjliv 299 RSD mesečno
Menice (tri) 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD*
Overa založne izjave 10.080 RSD*
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR*
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR*
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR*
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD*
Osiguranje života – godišnje (opciono) 100 EUR*
Održavanje kreditne partije Bez troška održavanja kreditne partije
Kamatna stopa po ovom kreditu je promenjiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečje (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru ).Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.06.2021. godine koja iznosi -0,543% fiksni deo: 3.383%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda,premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo