Depoziti

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Na slobodna dinarska i devizna sredstva (EUR, USD, GBP i ostale valute), a u skladu sa dogovorom koji sa nama postignete i u zavisnosti od visine deponovanih sredstava, odobravamo Vam kamate kako na sredstva po viđenju tako i na oročena sredstva od 1 nedelje do 1 godine.

Liberté Pro

  • Račun sa mesečnim obračunom kamate u zavisnosti od najmanjeg dnevnog stanja na računu u kalendarskom mesecu
  • Minimalni iznos za otvaranje računa je 200.000 RSD.
  • Valuta u u kojoj klijent uplaćuje sredstva na Liberte Pro račun: RSD.
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Period na koji se prima depozit: bez ograničenog perioda
  • Kamatne stope su promenljive i iskazane na godišnjem nivou
  • Dodatni troškovi: nema
Visina depozitnog uloga u RSD 1-
199.999
200.00-
749.999
750.000-
1.249.999
1.250.000-
1.999.999
> 2.000.000
Kamatna stopa godišnje 1,00% NBS RK*- 5,5% NBS RK*- 4,5% NBS RK*- 4% NBS RK*- 3%
Nominalna kamatna stopa 1,00% 1,50% 1,00% 1,00% 1%

NBS RK - Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije.

Ukoliko razlika između  referentne kamatne stope NBS i fiksnog dela kamate iznosi manje od 1,00% obračunaće se kamatna stopa od 1,00% na godišnjem nivou.

Za potrebe prethodno navedenog primera korišćena je Referentna kamatna stopa NBS od 14.10.2015. koja iznosi 4,50%.

U skladu sa Odlukom Banke kamatne stope prikazane u tabeli važe (za nove i postojeće klijente) od 01.06.2015 godine.

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg stručnog savetnika u filijali.
Reprezentativni primer

Minimalni Iznos na Liberte pro računu Valuta Period NKSIznos sa kamatom*EKS
2.000.000 RSD RSD
1 mesec
1%
2.002.442,25
1%
Za potrebe reprezentativnog primera pretpostavljeno je da je stanje na Liberté pro računu 2.000.000 RSD u periodu od 01.01.2016. do 31.01.2016. godine.


Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Preuzmi dokumenta