Anketa

Kako ocenjujete vreme čekanja na odziv operatera?

Kako ocenjujete brzinu dobijanja informacija?

Kako ocenjujete korisnost dobijenih informacija?

Kako ocenjujete jasnoću (kvalitet) dobijenih informacija?

Kako ocenjujete interaktivnost operatera?

Kako ocenjujete informisanost operatera u vezi sa aktuelnim kampanjama Banke na TV-u, štampanim medijima, itd?

Vaše sugestije/primedbe

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo