Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Kvalitet CAS

Zadovoljstvo i poverenje KLIJENATA je prioritet Crédit Agricole Srbija, što se postiže kroz osnovne principe politike kvaliteta.

Zbog toga je obezbeđena kadrovska, poslovna, organizaciona, razvojna i finansijska osnova 2002. godine i od tada se konstantno unapređuje u cilju postizanja najvišeg stepena kvaliteta naših usluga i proizvoda.

Sistem kvaliteta ISO 9001

 

U Crédit Agricole Srbija, uspostavljanje sistema kvaliteta nije samo marketinški potez sa jedinim ciljem da se u reklamnim materijalima navede kako je sistem kvaliteta usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001. Naprotiv, za Banku koja se u sadašnjem trenutku razvija velikom brzinom, a ima još i veće ambicije za budućnost, sistemsko i kontrolisano upravljanje procesima je jedini logičan izbor i svakodnevna realnost.

Sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija podrazumeva izuzetno dinamičan i živ proces, unapređivanje načina realizacije poslova, mnogobrojne izmene, stalno proširivanje baze znanja zaposlenih i neprekidno učenje, pre svega od korisnika.

Cilj sistema kvaliteta Crédit Agricole Srbija je da osluškujući želje, zahteve i primedbe prilagodi svoje usluge korisniku i na taj način ih učini prepoznatljivim, a samim tim i sebe načini različitim u odnosu na konkurenciju.

Razvojem jedinstvenog i prepoznatljivog sistema kvaliteta razvija se i originalna i prepoznatljiva Crédit Agricole banka Srbija.

Specifičnost sistema kvaliteta naše Banke je ta, što se maksimalno koriste sve nove tehnologije, informacioni i tehnički resursi, potom integrišu u procese poslovanja i upotrebljavaju za upravljanje kvalitetom. Produkt toga je visoko automatizovano i savremeno upravljanje kvalitetom, koje omogućava visoku fleksibilnost i veliku brzinu odziva na promene u okruženju.

Znamo - Usluga je kvalitetna ukoliko je usluženi korisnik zadovoljan i to nam je prva i osnovna mera kvaliteta našeg rada.

 

Sertifikat

 

  • 29.05.2002. godine nemačka kompanija RW TUV je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2000, a Banka je dobila odgovarajući sertifikat.
  • 24.06.2005. godine, nakon uspešno sprovedene eksterne revizije Crédit Agricole Srbija, stručni konsultant TUV TURINGEN je odobrio produženje sertifikata Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 za naredni period.
  • 25.09.2008. godine nemačka kompanija TUV HESSEN je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, a Banka je uspešno resertifikovala sistem upravljanja kvalitetom.
  • 28.03.2012. godine nemačka kompanija TUV SUD je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, a Banka je uspešno resertifikovala sistem upravljanja kvalitetom.
  • 27.03.2015. godine nemačka kompanija TUV SUD je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, a Banka je uspešno resertifikovala sistem upravljanja kvalitetom
  • 16.03.2017. godine nemačka kompanija TUV SUD je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, a Banka je uspešno resertifikovala sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa novom verzijom standarda I to godinu dana pre isteka roka
  • 07.03.2018. godine nemačka kompanija TUV SUD je izvršila reviziju sistema kvaliteta. Tom prilikom je utvrđeno da je sistem kvaliteta u Crédit Agricole Srbija usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, a Banka je uspešno resertifikovala sistem upravljanja kvalitetom

Broj sertifikata: 12 100 43079 TMS važeći do 26.03.2021.
Broj izveštaja: 70786177

Chat
 

Elektronsko bankarstvo