Magični doručak - novembar 2012.

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Crédit Agricole Banka Srbija, METRO Cash & Carry Srbija i Banka hrane Beograd, nastavile su sa humanitarnom akcijomMagični doručak i u 2012.godini. Akcija je peti put organizovana za decu sa posebnim potrebama od 05. do 11. novembra 2012. godine. Cilj akcije ostao je isti da se prikupi više hrane nego prethodnog puta. Tako je tokom dve akcije u 2012. godini prikupljeno oko 25 tona hrane.

Crédit Agricole Banka i kompanija METRO Cash & Carry zajedno sa Bankom hrane organizovali su Magični doručak u METRO distributivnim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Nišu kako bi prikupile hranu za 31 osnovnu i srednju školu za decu sa posebnim potrebama koje se nalaze širom Srbije. Svi profesionalni kupci kompanije METRO i klijenti Crédit Agricole koji su tih dana posetili veleprodajne objekte imali su priliku da kupovinom posebno napravljenih paketa doniraju namirnice koje Banka hrane ravnomerno, prema broju đaka, raspodeljuje školama za decu sa posebnim potrebama.

Ono što je zajedničko za sve škole je da oko 80% dece, koja imaju smetnje u razvoju, pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji dece jer potiču iz socijalno osetljivih porodica. Situacija je još ozbiljnija poslednjih godina zbogizrazitijeg siromaštva roditelja ili staratelja ove dece

Preuzmi dokumenta