A PLUS kreditna kartica

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

A PLUS KREDITNA KARTICA

A PLUS kreditna kartica kreirana u saradnji sa Aman kompanijom, napravljena je tako da izlazi u susret svim Vašim potrebama pri kupovini!

Ova kartica pruža mogućnost odloženog plaćanja do 40 dana uz popust od 5% u svim Aman i Inter Aman objektima.

Plaćanje je omogućeno na 3, 6, 9 ili 12 rata za sve iznose preko 2.999 RSD, i to:

 • 3 mesečne rate za iznose od 3.000 do 5.999 RSD
 • 6 mesečnih rata za iznose od 6.000 do 8.999 RSD
 • 9 mesečnih rata za iznose od 9.000 do 11.999 RSD i
 • 12 mesečnih rata za iznos od 12.000 RSD i preko 12.000 RSD
Sa Vašom A PLUS kreditnom karticom možete podizati gotovinu na bankomatima u zemlji uz podelu iznosa do 12 rata i vršiti plaćanje na svim prodajnim mestima sa oznakom DinaCard.

Prepustite se i uživajte u kupovini sa Vašom A PLUS kreditnom karticom!


Jednokratna provizija:

 • 3% za sve kupovine na 3 i 6 rata
 • 5% za kupovine na 9 i 12 rata
Prilikom izmirivanja obaveza, možete da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • izmirivanje dospelih obaveza po kartici (potrošnja + dospele rate) do svakog 10-og u mesecu, bez obračuna kamate ili
 • sami definišete iznos otplate uz mogućnost komfornijeg izmirivanja mesečnih obaveza - min. 5% od ukupnog duga i tada svoju A PLUS kreditnu karticu možete koristiti kao revolving kreditnu karticu uz kamatu na ostatak duga
Održavanje partije kreditne kartice:

 • za klijente sa zaradom u CAS: 0 rsd
 • za ostale klijente: 50 RSD
Uslovi:

 • vrsta kredita: revolving 5%, min 1.000 RSD;
 • valuta u kojoj se limit odobrava: RSD;
 • kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje;

 • iznos kredita: od 20.000 do 800.000 RSD; kamatna stopa je fiksna i obračunava se (konformnom metodom) i naplaćuje na kraju obračunskog perioda. Obračunski period je jedan kalendarski mesec; otplata: u zavisnosti od ugovorenog  % revolvinga;
 • instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta korisnika, administrativna zabrana overena od strane poslodavca, osiguranje korisnika kredita od nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode) i trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledica nesrećnog slučaja.

Nominalna i efektivna kamatna stopa

Kamatne stope (na godišnjem nivou) Za klijente sa prenosom zarade u CAS Za klijente bez prenosa zarade u CAS
Nominalna kamatna stopa 18,02 % 20,84%
Efektivna kamatna stopa 19,07% 23,53%
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.06.2017. godine.

Reprezentativni primer za klijente sa zaradom u CAS ukoliko je celokupan limit iskorišćen:

Iznos kredita Period otplate NKS Procenat revolvinga
EKS
100,000 RSD 54 meseca 18,02% 5% 19,07%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u momentu odobravanja kredita: 246 RSD trošak izveštaja kreditnog biroa - jednokratna fiksna naknada; 50 RSD trošak menice – jednokratna fiksna naknada; 40 RSD osiguranje u slučaju nezgode - mesečna fiksna naknada.

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS ukoliko je celokupan limit iskorišćen:

Iznos kredita Period otplate NKS Procenat revolvinga
EKS
100,000 RSD 54 meseca20,84% 5%23,53%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u momentu odobravanja kredita: 246 RSD trošak izveštaja kreditnog biroa - jednokratna fiksna naknada; 50 RSD trošak menice – jednokratna fiksna naknada; 40 RSD osiguranje u slučaju nezgode - mesečna fiksna naknada.

A PLUS kreditna kartica

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA