Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

STAMBENI KREDIT I KEŠ KREDIT ZA OPREMANJE STANA UZ ISTU NOMINALNU KAMATNU STOPU

 Dom nije samo stan. Zato kod nas stambeni kredit nije samo to. Crédit Agricole banka je prateći Vaše želje, kreirala posebnu ponudu kredita kako bismo Vaš san o savršenom domu pretvorili u stvarnost.

Naša jedinstvena ponuda stambenog kredita Vam omogućava da uz istu nominalnu kamatnu stopu dobijete i keš kredit za opremanje doma, u vrednosti do 10% iznosa stambenog kredita. Kredit možete da podignete i sa Vašim supružnikom, tako što će jedna osoba biti nosilac stambenog, a druga keš kredita za opremanje doma.

Više informacija o stambenom i keš kreditu za opremanje doma:

STAMBENI KREDITI ZA KUPOVINU STANA

 Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK

Crédit Agricole banka pripremila je stambeni kredit koji će Vam pomoći da da kupite stan o kom ste do sada sanjali.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS
 • Iznos kredita: 10.000EUR – 250.000EUR*
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne vrednosti
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,89% (3,367% + 3m EURIBOR)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Trošak održavanja kreditne partije 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
 • Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS

*Maksimalni iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

KEŠ KREDIT ZA OPEMANJE STANA

Gotovinski kredit u RSD po specijalnim uslovima

Crédit Agricole banka je pripremila specijalnu ponudu dinarskih gotovinskih kredita za sve klijente kojima se plasira stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez grace perioda.

 Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit u dinarima sa zaradom u Banci
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Period otplate: 36 meseca
 • Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou): 2.89% (1.87% + 3M Belibor)
 • Trošak obrade zahteva: 1%

  *Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta a maksimanlo do 10% od iznosa plasiranog stambenog kredita.

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

 

Za sve koji ipak žele samo stambeni kredit, tu je specijalno kreirana ponuda sa grejs periodom, u kojoj je iznos stambenog kredita isplaćen odmah a prvu ratu kredita plaćate tek u martu 2021. godine. Tokom trajanja grejs perioda kamata se ne obračunava.

Više informacija o stambenom kreditu sa grejs periodom:

STAMBENI KREDIT SA GREJS PERIODOM

 Stambeni krediti sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK sa grejs periodom

Crédit Agricole banka omogućila Vam je da sredstva za kupovinu doma dobijete odmah a da sa plaćanjem rata krenete tek od marta 2021. kako biste se u početku posvetili opremanju svog novog doma.

 Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS
 • Iznos kredita: 10.000EUR – 250.000EUR*
 • Učešće: minimum 20% vrednosti nepokretnosti
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Grejs period se odobrava do 28.02.2021.
 • Nominalna kamatna stopa: 2,890%(3,367% + 3M EURIBOR)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Troška održavanja kreditne partije 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
 • Od datuma plasmana kredita zakljucno sa anuitetom koji dospeva u februaru 2021. godine nominalna kamatna stopa iznosi 0%. Klijent ne placa ni kamatu ni glavnicu u grace periodu. Po isteku grace perioda kamatna stopa po ovom kreditu je promenjiva i definiše se primenom tromesecnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
 • Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS

*Maksimalni iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

Uz to, nevezano za koju opciju ste se odlučili, Crédit Agricole banka je u saradnji sa Tehnomanijom obezbedila i 20% popusta za kupovinu kompletne tehnike za Vaš novi dom.

 

 

 

Stambeni kredit je velika odluka i važno je da izaberete pravog i pouzdanog partnera sa kojim ćete sve učiniti lakšim i bržim.

Očekujemo vas.

Dobro došli kući.

Potrebna dokumenta i tarife

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo