Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Obavestenje o prestanku drugog zastoja (drugi moratorijum) u otplati kreditnih zaduzenja

 

Poštovani klijenti,

Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad ovim putem obaveštava sve svoje klijente koji su prihvatili ponudu za uvođenje drugog zastoja (drugi moratorijum) u otplati svojih mesečnih kreditnih obaveza, da drugi moratorijum prestaje da važi zaključno sa 30.9.2020.godine (do kraja dana), na osnovu Odluke Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 103/2020).

U skladu sa navedenim od 01.10.2020.godine, počinje da se primenjuje redovna naplata i otplata svih dospelih obaveza klijenata koje su bile u stanju mirovanja.

U cilju potpunog informisanja o svim elementima obračunatih obaveza i načinu njihovog izmirivanja, Banka će klijentima koji su prihvatili ponudu drugog moratorijuma (od 01.8.2020. do 30.9.2020.godine), nakon njegovog isteka bez dodatnih troškova dostaviti obaveštenja i nove planove otplate kreditnih obaveza sa obračunima prema inicijalno ugovorenim kamatama i uslovima, i sa produženim rokom otplate i dospeća za period mirovanja.

Ukoliko imate ugovorenu promenljivu kamatnu stopu koja se definiše kalendarskom primenom vrednosti EURIBOR/BELIBOR-a za Vaše kreditne obaveze kojima je period mirovanja istekao, Banka će nove planove otplate uskladiti sa promenom tih vrednosti i dostaviti dodatna obaveštenja o tome.

U slučaju da ste pored drugog moratorijuma za Vaše kreditne obaveze prethodno prihvatili ponudu Banke i za prvi moratorijum (od 31.3.2020. do 30.6.2020.godine) u skladu sa prvom Odlukom NBS („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020) o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, nakon isteka drugog moratorijuma od 01.10.2020.godine, Banka će, postupajući po posebnoj instrukciji NBS u cilju ujednačavanja efekata primene propisanih mera iz prvog i drugog moratorijuma na klijente Banke, nakon okončanja važenja drugog moratorijuma, utvrditi materijalni iznos pripisane kamate prema prvom moratorijumu i za taj iznos umanjiti iznos ostatka glavnog duga po kreditu.

Shodno tako umanjenom iznosu ostatka glavnog duga sa obračunatom kamatom koja je ravnomerno raspoređena na preostali period otplate, prilagođena je rata u novom planu otplate, počevši sa novembarskim dospećima kreditnih obaveza.

Banka će svim klijentima koji su prihvatili ponudu prvog i drugog moratorijuma, počevši od 01.10.2020. dostaviti obaveštenje o svim elementima obračuna sa novim planom otplate kreditnih obaveza i dospeća.

Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane, potrebno je da obavestite Vašeg poslodavca o visini usklađenih kreditnih obaveza prema novim planovima otplate, kako bi Vaš poslodavac nastavio sa potpunim izmirivanjem obaveza po administrativnim zabranama. 

Ukoliko Vaše kreditne obaveze koje su bile u zastoju otplate tokom drugog moratorijuma želite da izmirite na drugačiji način od onog predviđenog novim planom otplate na raspolaganju imate dve mogućnosti za koje možete podneti pisani zahtev Banci u roku od sedam dana od datuma kada ste dobili obaveštenje i novi plan otplate.

Ove mogućnosti podrazumevaju da, ukoliko želite, odjednom izmirite:

  1. anuitete (koji sadže glavnicu i kamatu) koji su dospeli, odloženi i nisu naplaćeni tokom moratorijuma ili
  2. samo redovnu kamatu koja je obračunata za vreme trajanja moratorijuma dospela, odložena i nije naplaćena tokom moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

 U slučaju da se odlučite za jednu od navedenih dodatnih mogućnosti izmirenja obaveza, potrebno je da dostavite pisani zahtev kod bankarskog službenika u Vašoj filijali.

Ukoliko ne želite ni jednu od navedenih mogućnosti, servisiranje Vaših kreditnih obaveza se nastavlja u skladu sa novim planom otplate koji će Vam Banka dostaviti u narednom periodu, bez dodatnih troškova.

 Za sve dodatne informacije u vezi izlaska iz moratorijuma, možete nam se obratiti na sledeće načine:

  • za fizička lica:

          -pozivom na broj telefona 0700 700 500 za pozive iz mreže fiksne telefonije, odnosno na + 381 (0)21/4876-888 za pozive sa mobilnih telefona i iz inostranstva

         -putem mejla na info@creditagricole.rs  

  • za sva pravna lica, preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva

         -direktnim pozivanjem na broj telefona svog nadležnog bankarskog službenika

S poštovanjem,

Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad

 

Chat
 

Elektronsko bankarstvo