Direct Debit

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Crédit Agricole nudi uslugu – Direct debit, namenjenu efikasnijem poslovanju klijenata. Ova usluga je pravo rešenje za klijente koji imaju razgranatu distributersku mrežu za plasman proizvoda.

Direct debit omogućava naplatu potraživanja sa odloženim plaćanjem, na dan dospeća (ili u roku od dva radna dana).

Potpisivanjem ovakvog ugovora se kreira trajni nalog kojim Banka, na zahtev klijenta, a uz saglasnost klijentovih kupaca, prebacuje iznos sa računa kupaca na račun proizvođača (veleprodavca, osiguravajućeg društva...). Crédit Agricole Srbija će u ime i za račun klijenta izvršiti plaćanje dospelih obaveza pod najpovoljnijim uslovima.

Ova usluga predstavlja fleksibilnije i udobnije rešenje za naplatu potraživanja za poverioce i uštedu vremena i novca za dužnika.