Garancije

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Bankarske garancije podrazumevaju pravni posao kojim jedno lice – garant (banka), po nalogu i u ime svog klijenta - nalogodavca, preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu – korisniku garancije isplati iznos naveden u garanciji, ukoliko njen klijent -nalogodavac propusti da izvrši svoju obavezu plaćanja ili činidbe u ugovorenom roku.

Credit Agricole Srbija svojim klijentima nudi različite vrste garancija:


• Garancije za plaćanje
• Garancije za povraćaj avansa
• Garancije za dobro izvršenje posla
• Garancije za učešće na licitaciji
• Carinske garancije
• Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
• Kontragarancije kao i mnoge druge