Inkaso

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Dokumentarni inkaso je jedan od instrumenata platnog prometa sa inostranstvom u kome je banka posrednik između dva partnera. Inkaso znači postupak banke sa finansijskim i komercijalnim dokumentima u skladu sa primljenim instrukcijama, u cilju da se:

  • pribavi plaćanje i/ili akcept
  • uruče dokumenta uz plaćanje i/ili akcept
  • uruče dokumenta uz druge odredbe i uslove

Osnovni smisao dokumentarnog inkasa je u tome da Izvoznik (prodavac) predajom otpremnih i drugih dokumenata svojoj banci u cilju naplate, nema više mogućnosti raspolaganja nad robom, kao i da Uvoznik (kupac) ne može preuzeti robu ukoliko ne otkupi dokumenta, odnosno ne plati svojoj banci vrednost isporučene robe ili ne akceptira menicu.