Halcom e-bank

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Halcom e-bank (Personal e-bank, Corporate e-bank) omogućava:

  • Dinarsko poslovanje

  • Devizno poslovanje

  • Pregled Visa bussines/ METRO kartica

Halcom e-bank je multibank aplikacija – na istoj aplikaciji i na istoj pametnoj kartici možete pratiti Vaše poslovanje u svim Bankama sa Halcom rešenjem, u kojima ste otvorili račun. U zavisnosti od potreba poslovanja pravnog lica i specifičnosti njegovog informacionog sistema, na raspolaganju su verzije:

  • Personal Hal e-bank – aplikacija koju može da koristi jedan zaposleni

  • Corporate Hal e-bank –aplikacija koju mogu da koriste više zaposlenih

  • WEB aplikacija - predstavlja dopunu Personal/Corporate Hal e-banka jer omogućava potpisivanje platnih naloga iz inostranstva.