Dugoročno finansiranje

  • Dugoročni kredit na rate
  • Okvirni kredit (Treasury line)
  • Revolving kredit

Krediti se odobravaju u dinarima i sa valutnom klauzulom.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo