Kratkoročno finansiranje

  • Pozajmica po tekućem računu - overdraft
    • Kredit sa jednokratnim vraćanjem
  • Kredit sa otplatom u anuitetima
    • Okvirni kredit (Treasury line)
    • Revolving kredit

Krediti se odobravaju u dinarima i sa valutnom klauzulom.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo