Krediti iz Ekonomskog programa Vlade

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

U okviru Ekonomskog programa Vlade Republike Srbije, za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize, a u skladu sa Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini, kao i Uredbe Vlade Republike Srbije o uslovima za korišćenja sufinansiranih kredita za investicije uz garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini, Crédit Agricole Srbija nudi svojim klijentima sledeće vrste kredita:

  • Kratkoročni kredit za likvidnost i trajna obrtna sredstva sa valutnom klauzulom

  • Kratkoročni dinarski kredit za likvidnost i trajna obrtna sredstva

  • Sufinansirani kredit za investicije