POS terminali

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Crédit Agicole Srbija POS (Point of Sale) terminali omogućavaju naplatu proizvoda/usluga prihvatanjem platnih kartica u Vašim prodajnim objektima.

U skladu sa vlasništvom licenci za akceptiranje platnih kartica, terminali prihvataju sve bankarske kartice: VISA/Visa Electron, MasterCard/Maestro i DinaCard .

Zavisno od Vaše delatnosti i vrste kartice kojom se plaća, banka zaračunava odgovarajuću proviziju (VISA i MasterCard, max. 2,8%), (DINA Card, max. 2%), a iznos umanjen za tu proviziju uplaćuje na račun klijenta u banci, odmah po obradi i obračunu transakcija sa Pos ternimala.

U ponudi je korišćenje POS terminala u vlasništvu Banke ili kupovina POS-a od Banke pod najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Za priključenje POS terminala dovoljan je otvoren tekući račun u Credit Agricole Srbija.


Za sve dodatne informacije obratite se najbližoj filijali Credit Agricole Srbija ili na telefon Info centra 0700 700 500 (cena loklanog poziva samreže fiksne telefonije).