Paket račun CONFORT

Korišćenjem Paket računa COMFORT napravili ste korak više i dostigli nivo potpuno zaokruženog bankarskog servisa. Standardna ponuda prilikom otvaranja tekućeg računa ovim paketom je unapređena, a Vi kao vlasnik privilegovani da istu koristite!

Confort paket račun obuhvata:

 

 • Dinarski i devizni tekući račun
 • DinaCard  i Visa Classic debitne kartice
 • eBank i mBank servisi
 • Povlašćeni kurs
 • FitPass kartica sa 6 besplatnih treninga ukoliko račun otvorite online

Cena mesečnog održavanja paketa CONFORT računa iznosi 290 RSD

Platne kartice

 • DinaCard

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji. Podizanje gotovine na bankomatima Crédit Agricole banke je bez provizije. Izdavanje kartice je bez troškova i članarine.

 

 • Visa Classic

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu. Podizanje gotovine na bankomatima Crédit Agricole banke je bez provizije. Izdavanje kartice u okviru Confort paket računa je bez troškova i članarine.

Elektronsko bankarstvo

 

 • E-bank paket

Omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa, plaćanje računa proizvoljnom poveriocu, kupovinu i prodaju deviza, interne transfere (prebacivanje sredstvana u okviru Vaših računa), pregled štednih računa, pregled kredita.

 • M-bank

Aplikacija predstavlja E-bank rešenje za Vaš mobilni telefon, ona Vam omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, plaćanje računa, kupovinu i prodaju deviza, pregled štednih računa (oročene i avista štednje, dinarske i devizne), pregled računa kreditnih kartica.

 • SMS obaveštenja

Omogućavaju poruke o prilivu, poruke o plaćanju preko kartica i podizanju na bankomatima, poruke o generisanom izvodu, mogućnost upita u stanje po računu prema važećoj tarifi mobilne telefonije. 

 • 3D Secure

3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje Crédit Agricole banka, u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu. Ovu uslugu možete koristiti prilikom plaćanja kod svih trgovaca koji su uključeni u MasterCard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše platne kartice tokom internet transakcije.

 

Popusti i druge pogodnosti

 

Povlašćeni kurs

Korisnici Confort paket računa koji primaju zaradu preko Crédit Agricole Banke ostvaruju pravo na povoljniji kurs za kupovinu / prodaju efektive u filijalama banke, preko E-bank i M-bank paketa i trajnog naloga. 

Popust

Popust od 5% prilikom kupovine proizvoda Travel paket koji omogućava putno i zdravstveno osiguranje za vreme putovanja u trajanju od 90 dana u toku godine.

 Dina Aman

Debitna kartica, izdaje se na zahtev klijenta, bez naknade, omogućuje kupovinu u Aman prodavnicama sa popustom 5% za definisani asortiman. 

 

Otvorite CONFORT paket račun

Potrebna dokumenta

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo