Auto kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 5,90% - FIAT

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
 • Valuta: RSD 
 • Iznos kredita: 100.000 – 3.500,000 RSD
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90%
 • Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke, kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku


Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS:Fiat 500
Fiat 500L
Fiat TIPO
**Cena vozila 1.246.695,59 RSD1.395.253,21 RSD
1.484.387,79 RSD
Iznos kredita 885.976,56 RSD991.550,50 RSD1.054.894,87 RSD
Period otplate 36 meseci36 meseci36 meseci
Učešće 374.008,68 RSD418.575,97 RSD
445.316,34 RSD
NKS 5.90%5.90%5.90%
Rata
26.913,00 RSD30.119,98 RSD32.044,17 RSD
EKS
7.87%7.79%7.75%
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 19.12.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. u EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno. Kurs evra na dan 19.12.2017. 1 evro = 118,8461

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • administrativna zabrana
 • bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
 • bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000,00 evra sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Kreditni kalkulatorPreuzmi dokumenta