Kredit za kupovinu automobila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 7,90%

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
• Valuta kredita: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
• Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
• Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
• Nominalna kamatna stopa:
o za klijente koji usmere primanja u banku: 7.90%
• Bez učešća
• Bez jednokratne naknade za odobrenje kredita
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

*Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu.  

Reprezentativni primer:Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
Klijenti sa zaradom 1.200.000 RSD 852.791,88 RSD 360.000 RSD
72 meseca 7,90% 14.910,60 RSD 9,52%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.12.2017. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD za ostale klijente.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem 
  • administrativna zabrana
  • bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva
  • bez kasno osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahtevaKreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta