Kredit za kupovinu Automobila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
• Valuta kredita: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
• Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
• Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
• Nominalna kamatna stopa:
o za klijente koji usmere primanja u banku: 7.90%
o za klijente bez obaveza prenosa primanja: 9.90%
• Bez učešća
• Bez jednokratne naknade za odobrenje kredita
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer:


Cena vozila Iznos kredita Učešće Period
NKS Rata EKS
Klijenti sa zaradom 900.000 RSD 900.000 RSD 0 RSD
72 meseca 7,90% 15.736,01 RSD 8,77%
Ostali klijenti 900.000 RSD 900.000 RSD 0 RSD
72 meseca 9,90% 16.627,90 RSD 10,93%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 10.10.2016. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 230.00 RSD za ostale klijente.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 600.000 RSD za polovna vozila i do 1.200.000 RSD za nova vozila
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 1.200.000 RSD

Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta