Beskamatni potrošački kredit u RSD

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit u RSD sa 0% kamate

• Valuta kredita: RSD
• Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
• Iznos kredita: 50,000 – 700,000 RSD
• Period otplate: 6 – 72 meseci
• Učešće: min 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova prevremene i delimične otplate

Reprezentativni primer


Iznos na profakturi
Iznos kredita Učešće Period otplate NKS Rata EKS
150.000 RSD 150.000 RSD 0 RSD
36 meseci 0% 4.166,67 RSD
3.66%
*Kamatna stopa važi sa i bez prenos primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 11.10.2016. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja tekućeg računa 230 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana