Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Promena naziva Crédit Agricole banke u RBA banka

Obaveštavamo Vas da će CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD u cilju pripreme za sprovođenje predstojeće integracije i planiranog pripajanja Raiffeisen banci a.d. Beograd, promeniti naziv u RBA banka a.d. Novi Sad dana 02.09.2022. godine.

Novi naziv i logotip naćiće se na izlozima filijala, aplikacijama online i mobilnog bankarstva, vebsajtu banke, nalozima na društvenim mrežama i novim dokumentima (obrascima, karticama koje će banka izdavati u narednom periodu i sl.).

Za Vas, naše klijente i partnere, promena naziva banke neće doneti nikakvu promenu. Naša saradnja se nastavlja na isti način kao i do sada i Vaši ugovori sa bankom ostaju na snazi bez ikakvih izmena i promena uslova. Ističemo i da promena naziva Crédit Agricole banke u ovom trenutku ne zahteva od Vas bilo kakvu dodatnu aktivnost ili angažovanje.

O svim eventualnim tehničkim promenama u vezi sa procesom pripajanja Crédit Agricole banke Raiffeisen banci a.d. Beograd ćemo Vas blagovremeno obavestiti u narednom periodu.

Za sve dodatne informacije možete pozvati naš kontakt centar na broj telefona 0700 700 500 ili posetiti filijalu banke.

Srdačno,

Crédit Agricole banka

 

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o promeni naziva banke:

Fizička lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje Crédit Agricole i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju Crédit Agricole i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Kada će registracija novog naziva banke biti izvršena u Agenciji za privredne registre?
Nakon pribavljanja saglasnosti regulatora, registracija novog imena banke (RBA banka a.d. Novi Sad) u Agenciji za privredne registre će biti sprovedena 02.09.2022. godine.

4. Da li je sada potrebno da kao klijent nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

5. Da li posle promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke (koje će imati novo ime i nova obeležja RBA banke).

Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

6. Da li će se nešto promeniti u funkcionisanju ekspozitura Crédit Agricole banke?
U funkcionisanju ekspozitura neće biti promena, osim izmena u vizuelnim obeležjima u skladu sa novim nazivom i logom banke.

7. Da li će moje Crédit Agricole kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Kartice Crédit Agricole banke (kako debitne, tako i kreditne) će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

8. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 2. septembra 2022. godine neće Vam se naplaćivati naknada za podizanje novca na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA).

9. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za mobilno i internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, možete da koristite Crédit Agricole aplikacije za mobilno i internet bankarstvo i nije potrebno da instalirate novu aplikaciju. Sve operacije moći ćete da obavljate na postojećoj, uz korišćenje već postavljene lozinke.

10. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovornih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

11. Da li će promena naziva banke dovesti do nekih promena na mojim računima u Crédit Agricole   banci?
Ne, Vaši podaci, kao i podaci o Vašim računima, ostaju nepromenjeni.

12. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

13. Da li čekovi koje mi je izdala Crédit Agricole banka i dalje važe?
Svi čekovi koje je Crédit Agricole banka izdala važe kao i do sad, i možete ih koristiti bez problema.

14. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 2. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

Pravna lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje Crédit Agricole i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju Crédit Agricole i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Kada će registracija novog naziva banke biti izvršena u Agenciji za privredne registre?
Nakon pribavljanja saglasnosti regulatora, registracija novog imena banke (RBA banka a.d. Novi Sad) u Agenciji za privredne registre će biti sprovedena 02.09.2022. godine.

4. Da li je sada potrebno da kao klijent CA banke nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

5. Da li nakon promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke (koje će imati novo ime i nova obeležja RBA banke).

Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

6. Da li će se nakon promene naziva menjati i brojevi računa u Crédit Agricole banci?
Brojevi računa se neće menjati do potpune integracije, tj. spajanja dve banke u jednu. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni s naše strane.

7. Da li će biznis kartice izdate od strane Crédit Agricole banke normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Kartice Crédit Agricole banke će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

8. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 2. septembra 2022. godine neće Vam se naplaćivati naknada za podizanje novca na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA).

9. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, možete da nastavite da koristite Crédit Agricole aplikacije za internet bankarstvo i nije potrebno da instalirate novu aplikaciju. Sve operacije moći ćete da obavljate na postojećoj, uz korišćenje već postavljene lozinke.

10. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovorenih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi do svog isteka, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

11. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

12. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 2. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo