Dodatne usluge

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Zakup sefova

Crédit Agricole Srbija nudi Vam sigurnost, bezbednost i diskreciju pri čuvanju najvrednijih stvari!

Sef možete da iznajmite na period od mesec dana do godinu dana.

Naknada za iznajmljivanje sefa zavisi od veličine sefa za koji ste se odlučili i deo je poslovne politike Crédit Agricole Srbija.

Dovoljno je da dođete sa svojom ličnom kartom i da zaključite Ugovor o korišćenju sefa.Dimenzije sefova (visina, širina , dubina) i mesečna zakupnina

Dimenzije sefova (visina, širina , dubina) i mesečna zakupnina

 • 60.8 X 300 X 480 - 220 RSD
 • 91.2 X 300 X 480 - 250 RSD
 • 121.6 X 300 X 480 - 300 RSD
 • 152X 300 X 480 - 350 RSD
 • 304 x 300 x 480 - 400 RSD
 • 364.8 x 300 x 480 - 450 RSD
 • 912 X 300 X 480 - 500 RSD
 • 304 x 600 x 480 - 550 RSD
 • 608 X 300 X 1000 - 600 RSD

Transfer Novca

Brz, kvalitetan i siguran transfer novca iz inostranstva, kao i slanje novca u inostranstvo sa deviznih računa možete obaviti u jednoj od 82 filijale Crédit Agricole Srbija.

Transfer novca iz inostranstva, putem loro doznake, možete vršiti iz svih zemalja sveta, preko razvijene mreže korespodentskih banaka, uz instrukcije koju možete dobiti u bilo kojoj filijali Crédit Agricole Srbija.

Isplata se vrši u valuti priliva, a na Vaš zahtev može se vršiti i u dinarima.

Slanje novca u inostranstvo, putem nostro doznake, vlasnici deviznih računa mogu vršiti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim podzakonskim Aktima, a po osnovu troškova izdržavanja porodice, poklona, pomoći, plaćanja robe i usluga u inostranstvu i slično, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacija.

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom tarifom naknada Banke.

Dopuna mobilnog telefona korišćenjem platne kartice

Crédit Agricole Srbija nastavlja da proširuje svoju ponudu nudeći Vam SMS dopunu kredita za mobilni telefon putem Dina i Visa platnih kartica.
Korisnici Dina i Visa platnih kartica Crédit Agricole Srbija, koji prethodno registruju svoje kartice za tu uslugu, biće u mogućnosti da dopune svoje prepaid račune za samo nekoliko trenutaka, bez obzira na to koju mobilnu mrežu koriste. Potrebno je samo da posalju SMS poruke.

Ističemo da je dovoljno da samo jednom posetite bilo koju filijalu naše banke i popunite jednostavan formular kojim se aktivira ova usluga.Nakon toga, korisnici Visa platne kartice Crédit Agricole Srbija mogu da koriste ovu uslugu bilo kada i bilo gde, čak i kada su u roaming-u. Na isti način, mogu i da dopune prepaid račune svojih prijatelja ili članova porodice.

Aktivacija i korišćenje ove usluge su potpuno besplatni!

Trajni nalog

Rešite se obaveze plaćanja vaših mesečnih računa i prepustite nama brigu o tome. Ugovaranjem trajnog naloga lakše ćete planirati troškove uz istovremenu uštedu i vremena i novca.

Trajni nalog je namenjen svim vlasnicima dinarskih i deviznih tekućih računa koji žele da ovlaste Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja redovna plaćanja na određeni datum i uz određenu dinamiku (nedeljno, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje).

Banka za vas obavlja plaćanje sledećih obaveza:

 • Eksternim trajnim nalogom

Plaćanje svih dinarskih obaveza izvan Banke u korist računa fizičkih i pravnih lica - uz pristupačnu naknadu

 • Internim trajnim nalogom

Plaćanje dinarskih obaveza unutar Banke u korist računa fizičkih i pravnih lica u Banci - uz pristupačnu naknadu

 • Internim trajnim nalogom

Interni prenos sredstava između dinarskih i deviznih računa istog vlasnika – bez naknade

 • Trajnim nalogom za plaćanje obaveza prema javnim i komunalnim preduzećima i osiguravajućim društvima

Prednosti plaćanja računa trajnim nalogom:

 • brigu o pravovremenom i sigurnom plaćanju vaših obveza preuzimaju izdavaoc računa i Banka,
 • štedite novac jer račune plaćate uz pristupačnu naknadu,
 • štedite vreme jer izbegavate čekanje u dugim redovima,
 • dobijate informaciju SMS porukom o uspešno realizovanom plaćanju od strane Banke,
 • uslugu možete otkazati u bilo kojem trenutku.

Ugovor o korišćenju trajnog naloga možete potpisati u vašoj matičnoj filijali. Za ugovaranje Trajnog naloga za plaćanje obaveza prema javnim i komunalnim preduzećima i osiguravajućim društvima potrebno je da priložite račun/polisu za čije plaćanje želite da ugovorite trajni nalog.

Lista preduzeća sa kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju za plaćanje računa trajnim nalogom:

 • TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
 • TELENOR DOO BEOGRAD
 • EPS SNABDEVANJE
 • JKP INFORMATIKA NOVI SAD
 • JKP INFOSTAN BEOGRAD
 • UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD
 • WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD