Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novih vozila sa kamatnom stopom 0%¹

Ne plaćajte kamatu ni trošak obrade za kreditiranje vozila kojima prodavac obezbedi ovaj tip kredita.

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 13 meseci – 84 meseci
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente sa i bez prenosa primanja u CAS

 

¹Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje

 

 Univerzalni kalkulator 

Reprezentativni primer

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS koji zahteve  realizuju u salonu auto dilera bez obaveznog kasko osiguranja:

Iznos kredita

Period

Učešće

NKS

Rata

EKS

7,000.00 €

36

4,000.00 €

0.00%

194.44 €

0.00%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 24.07.2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija.

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS  koji zahteve  realizuju u salonu auto dilera sa obaveznim kasko osiguranjem:

Iznos kredita

Period

Učešće

NKS

Rata

EKS

16,000.00 €

36

7,000.00 €

0.00%

444.44 €

4.11%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 24.07.2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi koji ulaze u EKS: troškovi kasko osiguranja (40,000.00 RSD godišnje), bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR za nova vozila

 

Aplicirajte za proizvod

icon
Personalizovane ponude usluga banke
Obaveštenja i individualizovane ponude o postojećim proizvodima i uslugama, u skladu sa afinitetima koji su prepoznati u cilju pružanja kvalitetnije usluge i koristeći automatsko donošenje odluka i profilisanje, želim da dobijam putem:
...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo