Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novih vozila ¹

Ne plaćajte kamatu ni trošak obrade za kreditiranje vozila kojima prodavac obezbedi ovaj tip kredita.

Detalji kredita:

 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 1,000 EUR – 35,000 EUR
 • Period otplate: 13 meseci – 84 meseca
 • Minimalno učešće: min 30% od cene vozila
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
 • Bez troška obrade zahteva
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente sa i bez prenosa primanja u CAS

 

¹Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15.000 EUR
Reprezentativni primer

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS koji zahteve  realizuju u salonu auto dilera bez obaveznog kasko osiguranja:

Iznos kredita

Period

Učešće

NKS

Rata

EKS

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

7,000.00 €

36 meseci

4,000.00 €

0.00%

194.44 €

0.00%

7.000.00 €

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 24.07.2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija.

 

Reprezentativni primer za klijente bez zarade u CAS  koji zahteve  realizuju u salonu auto dilera sa obaveznim kasko osiguranjem:

Iznos kredita

Period

Učešće

NKS

Rata

EKS

Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda

16,000.00 €

36 meseci

7,000.00 €

0.00%

444.44 €

4.11%

17.018,53 €

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 24.07.2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi koji ulaze u EKS: troškovi kasko osiguranja (40,000.00 RSD godišnje), bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u prodajnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo