Gotovinski krediti u RSD bez obaveze prenosa zarade u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Gotovinski krediti u RSD bez obaveze prenosa zarade u CAS

Uz prenos zarade u CAS nudimo vam još povoljnije kamatne stope. Više informacija na stranici.

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD

Nominalna kamatna stopa za gotovinske kredite sa fiksnom kamatnom stopom:

- 12,95% za rok otplate do 36 meseci

- 13,95% za rok otplate do 72 meseca

Nominalna kamatna stopa za gotovinske kredite sa promenljivom kamatnom stopom:

- 12,95% (9,88% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

- 13,95% (10,88% + 3M Belibor) za rok otplate do 72 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 1,60%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer za keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.200.000 RSD36 meseci12,95%*40.403,85 RSD17,20%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,60% , finansirano osiguranje 22.593,60 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD. EKS obračunat na dan 05.01.2018.

Reprezentativni primer za keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.200.000 RSD36 meseci12,95%*40.403,85 RSD17,20%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za I kvartal je 3,07%, fiksni deo 9,88% za kredite na period do 36 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,60%, finansirano osiguranje 22.593,60 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD. EKS obračunat na dan 05.01.2018.

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)