Gotovinski krediti u RSD sa 20% popusta na troškove obrade zahteva i bez obaveze prenosa zarade u CAS

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti u RSD sa 20% popusta na troškove obrade zahteva i bez obaveze prenosa zarade u CAS

Uz prenos zarade u CAS nudimo vam još povoljnije kamatne stope. Više informacija na stranici.

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD

Nominalna kamatna stopa za gotovinske kredite sa fiksnom kamatnom stopom:

- 13,95% za rok otplate do 36 meseci

- 14,95% za rok otplate do 72 meseca

Nominalna kamatna stopa za gotovinske kredite sa promenljivom kamatnom stopom:

- 12,95% (9,39% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

- 13,95% (10,39% + 3M Belibor) za rok otplate do 72 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 1,60%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer za keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
200.000 RSD36 meseci13,95%*6.830,67 RSD20,66%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,60% , finansirano osiguranje 3.765,60 RSD, trošak održavanja računa 230 RSD. EKS obračunat na dan 12.05.2017.

Reprezentativni primer za keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
200.000 RSD36 meseci12,95%*6.733,97 RSD19,49%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za II kvartal je 3,56%, fiksni deo 9,39% za kredite na period do 36 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,60%, finansirano osiguranje 3.765,60 RSD, trošak održavanja računa 230 RSD. EKS obračunat na dan 12.05.2017.

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Gotovinski krediti u RSD sa 20% popusta na troškove obrade zahteva i bez obaveze prenosa zarade u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA

Preuzmi dokumenta