Keš kredit sa 0% kamate

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Da li ste znali da nula nije oduvek postojala?

Nula je izum Brahmagupte - indijskog matematičara iz 7. veka. Pre njega, nije se mislilo da je za ništa potrebno nešto kao simbol.

U modernom dobu, nulu je izmislila Credit Agricole Srbija, nudeći jedinstveni proizvod na tržištu: keš kredit sa 0% kamate za sve nove klijente koji prenesu svoju zaradu u CA banku.

Prijavite se za kredit
  • Valuta: RSD
  • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
  • Iznos kredita: 50.000 RSD – 240.000 RSD*
  • Grejs period: bez grejs perioda
  • Nominalna kamatna stopa : 0%
  • Trošak obrade zahteva: 0%
  • Prevremena otplata: 0%
  • Period otplate: 12 meseci


*Maksimalni iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

Reprezentativni primer

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
240.000 RSD 12 meseci 0,00% 20.000 RSD 2,17%
Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 04.05.2017. godine. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 230,00 RSD.


Instrumenti obezbeđenja:

  • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana

Kreditni kalkulator
Keš kredit sa 0% kamate uz prenos zarade

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA