Krediti za nova vozila

Uživajte u vožnji novog automobila uz najsigurniji auto kredit na tržištu

 Uslovi za kredit indeksiran u RSD: 

 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100.000 RSD – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 36 meseci
 • Bez obaveznog ucešca
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: 1,50% (otplacuje se kroz mesecnu ratu)
 • Bez troškova delimicne ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi sa klijente sa zaradom i prenosom zarade u banci

 

 

 Uslovi za kredit indeksiran u EUR:

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
 • Minimalno ucešce: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3,99% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: 1,50% (otplacuje se kroz mesecnu ratu)
 • Bez troškova delimicne ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi sa klijente sa zaradom i prenosom zarade u banci
Reprezentativni primer za kredit indeksiran u RSD

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja:

 

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

700.000,00 RSD

36 meseci

5,90%

21.263,65 RSD

8,06%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 22. 03. 2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade kredita 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade sa obaveznim kasko osiguranjem:

 

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.200.000,00 RSD

36 meseci

5,90%

36.451,98 RSD

11,70%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 22. 03. 2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade kredita 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno, troškovi kasko osiguranja 24.000,00 RSD godišnje.

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem Administrativna zabrana
 • Bez zaloge za iznose kredita do 1.150.000 RSD
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR
Reprezentativni primer za kredit indeksiran u EUR

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade bez obaveznog kasko osiguranja:

 

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

7.300,00 EUR

84 meseca

3,99%

99,75 EUR

5,28%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 22. 03. 2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade kredita 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer za klijente sa prenosom zarade sa obaveznim kasko osiguranjem:

 

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

11.000,00 EUR

84 meseca

3,99%

150,31 EUR

10,58%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 22. 03. 2019. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS menice 50,00 RSD, troškovi Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade kredita 1,50%, trošak održavanja računa 290,00 RSD mesečno, troškovi kasko osiguranja (38.000,00 RSD godišnje).

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo