Auto krediti za kupovinu polovnog automobila

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu polovnog vozila

 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: do 2.500.000 RSD
 • Period otplate: do 84 meseca
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: od 5.90% fiksno
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

 *Kamatna stopa važi sa postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku.

 Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom u EUR za kupovinu polovnog vozila

 • Valuta: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 25.000 EUR
 • Period otplate: 6-84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: 5.11% + 3M Euribor
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

*Kamatna stopa važi sa postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku.

Reprezentativni primer : Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u Banku:

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

 500.000,00 RSD

36

5.90%

 15.188,32  RSD

8.43%

*Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 17.04.2019. godine. Dospeća rate 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi; menice 50.00 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.50% i troškovi održavanja paket računa 290,00 mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u Banku:

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

   1,300,000.00 RSD

36

5.90%

   39,489.64 RSD

13.03%

* Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 17.04.2019. godine. Dospeća rate 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi; menice 50.00 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246.00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1.50% i troškovi održavanja paket računa 290,00 mesečno, trošak kasko osiguranja (35.000,00 RSD) godišnje.

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge za iznose kredita do 575.000 RSD

Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi banka

 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000EUR
Reprezentativni primer : Auto kredit sa varijabilnom kamatnom stopom u EUR

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u Banku:

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

 5.000,00 EUR

84

4.80%

 70.20 EUR

6.56%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečng Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora iznosi -0.310%, fiksni deo iznosi 5.110%. EKS obračunat na dan 17.04.2019. godine. Dospeće rate svakog 5.u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD,, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD,finansiran  trošak obrade zahteva 1.80%, trošak održavajna računa 290,00RSD mesečno. Vrednost tromesečnog Euribora se ažurira  svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u Banku:

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

 11.000,00 EUR

84

4.80%

 154.44 EUR

11.05%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečng Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora iznosi -0.310%, fiksni deo iznosi 5.110%. EKS obračunat na dan 17.04.2019. godine. Dospeće rate svakog 5.u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD,, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246,00 RSD, trošak održavajna računa 290,00RSD mesečno, trošak kasko osiguranja (35.000 RSD godišnje). Vrednost tromesečnog Euribora  se  ažurira  svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge za iznose kredita do 5.000EUR

Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi banka

 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo