Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Obaveštenje o refinansiranju obaveza druge Banke u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije

Crédit Agricole Srbija nastavlja da bezrezervno pruža podršku svojim klijentima da što lakše prođu kroz proces refinansiranja obaveza druge Banke. Refinansirajte Vaše kreditne obaveze brzo i jednostavno, bez odlaska u drugu banku, a pod uslovima koji Vam najviše odgovaraju.

U želji  da prevremena otplata kredita bude jednostavnija i efikasnija, kao i da se smanji mogućnost nastanka nesporazuma i propusta, Narodna Banka Srbije donela je posebne instrukcije. Zahvaljujući tome, od dana 01.07.2021. godine, na Vaš zahtev za refinansiranje, svu komunikaciju sa bankama čije kredite želite da prevremeno otplatite, preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja kredita.

 

Opšti uslovi za refinansiranje obaveza druge Banke

Instrukcija NBS se odnosi na fizička lica, preduzetnike kao i poljoprivrednike, kao nosioce ili članove porodičnog poljoprivrednog gazdinstva  i može se koristiti za refinansiranje  jednog  ili više kreditnih proizvoda. Predmet refinansiranja može biti kredit, limit po kreditnoj kartici i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu.

Ako ste saglasni da se refinansiranje Vašeg kredita sprovede na ovaj način, potrebno je samo da potpišete ovlašćenje u najbližoj filijali, prilikom podnošenja zahteva za refinansiranje obaveza u drugoj banci.

 

Dodatne napomene u slučaju refinansiranja kreditne kartice ili dozvoljenog prekoračenja po računu

Ako kreditom nameravate da u potpunosti izmirite Vaše zaduženje po osnovu kreditne kartice ili dozvoljenog prekoračenja na tekućem računu kod druge banke, neophodno je da se od dana podnošenja tog zahteva uzdržite od korišćenja te kreditne kartice, odnosno od korišćenja sredstava dozvoljenog prekoračenja. U suprotnom se može dogoditi da iznos nove potrošnje koju ostvarite (potrošnja nakon podnošenja zahteva za odobrenje kredita za refinansiranje) ne bude obuhvaćen kreditom za refinansiranje, te da Vaše kreditne obaveze prema drugoj banci ne budu u potpunosti zatvorene odobrenim kreditom za refinansiranje – za šta odgovornost ne snosi banka.

Kreditom za refinansiranje može biti obuhvaćeno i izmireno Vaše zaduženje u iznosu obaveza po kreditnoj kartici, odnosno po osnovu dozvoljenog prekoračenja računa koje su proknjižene, odnosno u iznosu obaveza koje su autorizovane (rezervisane), zaključno s danom podnošenja zahteva, odnosno sa narednim radnim danom.

Molimo Vas da imate u vidu da eventualne obaveze nastale po osnovukorišćenja kreditne kartice, odnosno debitne kartice ili čekova do dana podnošenja ovog zahteva, a koje budu verifikovane, odnosno dospeju na naplatu u narednih 30 dana – neće biti zatvorene odobrenim kreditom za refinansiranje, a Vi ste dužni da te obaveze, nakon što Vas banka čiju ste kreditnu karticu ili dozvoljeno prekoračenje računa koristili obavesti o njihovom iznosu, izmirite u ugovorenom roku.

Takođe, potrebno je da znate da zatvaranje Vaših kreditnih obaveza po osnovu kreditne kartice ili dozvoljenog prekoračenja računa ne znači da će Vaša kreditna kartica ili račun biti automatski ugašeni. U slučaju da želite da raskinete okvirni ugovor o korišćenju platnih usluga odnosno Ugovor o dozvoljenom prekoračenju i Ugovor o kreditnoj kartici sa bankom čiju ste karticu ili dozvoljeno prekoračenje računa koristili – potrebno je da se obratite toj banci. Sve Vaše obaveze prema prethodnoj banci, po kreditnoj kartici (uključujući plaćanje članarine) ili dozvoljenom prekoračenju, nastavljaju da se obračunavaju sve do gašenja kartice u prethodnoj banci, odnosno sve do raskida predmetnog Ugovora sa prethodnom bankom.

 

Dodatne infomacije:

Ukoliko vam je potrebno više informacija o novim instrukcijama Narodne banke Srbije , možete ih dobiti od vašeg bankarskog savetnika ili pozivanjem kontakt centra radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 13 časova, na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

Povezani potrošački krediti
u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo