Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Dina je nacionalna debitna platna kartica koja se može koristiti za plaćanje robe i usluga u zemlji, kao i za podizanje gotovine na bankomatima.

Dina kartica je dodatna platna kartica I izdaje se na zahtev klijenta.