Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
  • Vrsta depozita: devizni depozit
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR
  • Period na koji se prima depozit: 12 meseci
  • Nominalna kamatna stopa (fiksna na godišnjem nivou):
Obračunski mesec
Nominalna kamatna stopa
Obračunski periodNominalna kamatna stopa
1. mesec štednje0.10%7. mesec štednje0.30%
2. mesec štednje0.10%8. mesec štednje0.30%
3. mesec štednje0.10%9. mesec štednje0.30%
4. mesec štednje0.20%10. mesec štednje0.40%
5. mesec štednje0.20%11. mesec štednje0.40%
6. mesec štednje0.20%12. mesec štednje0.40%

  • Efektivna kamatna stopa: 0.21%
  • Dodatni troškovi: nema

Reprezentativni primeri:

Iznos kredita Period NKS EKS Iznos sa
kamatom*
5.000 12 meseci 0.10% - 0.40% 0.21% 5.012,52 EUR

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate

Deponenti imaju obavezu plaćanja poreza na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana.

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.


Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.