Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Uz štednju po viđenju u Crédit Agricole Srbija bićete slobodni da u svakom trenutku raspolažete svojim sredstvima.
  • Vrsta depozita: depozit po viđenju
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: RSD, EUR, USD, CHF
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: nije definisan minimalni ni maksimalni iznos
  • Period na koji se prima depozit: depozit po viđenju bez ograničenog perioda
  • Kamatne stope su fiksne i iskazane na godišnjem nivou
  • Dodatni troškovi: nema

Valuta Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
RSD 0.00% 0.00%
EUR 0.00% 0.00%
USD 0.00% 0.00%
CHF 0.00% 0.00%

Reprezentativni primeri:

Iznos depozita Valuta Period NKS EKS Iznos sa
kamatom*
50.000 RSD 12 meseci 0.00% 0.00% 50.000 RSD

Reprezentativni primeri:

Iznos depozita Valuta Period NKS EKS Iznos sa
kamatom*
5.000 EUR 12 meseci 0.00% 0.00% 5.000 EUR
Iznos depozita
Valuta Period NKS EKS Iznos sa
kamatom*
5.000 USD
12 meseci 0.00% 0.00% 5.000 USD

Iznos depozita Valuta Period NKS EKS Iznos sa
kamatom*
5.000 CHF
12 meseci 0.00% 0.00% 5.000 CHF
*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po osnovu štednje vrši se nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta. Kamata je obračunata na dan 15.04.2015 godine, pod pretpostavkom da će sredstva biti položena na račun u periodu od 12 meseci.

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljnu ponudu potražite u jednoj od 80 filijala Banke širom Srbije.