Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Crédit Agrciole banka je pripremila specijalne uslove za keš kredite u dinarima uz kamatnu stopu već od 12,95% a za klijente koji ne primaju zaradu u CA banci! Ostvarite 20% popusta na troškova obrade zahteva za online prijavu, klikom na polje "Prijavite se za proizvod".

• Valuta: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
• Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.200.000 RSD
• Nominalna kamatna stopa:


- 12,95% za rok otplate do 36 meseci

- 13,95% za rok otplate do 72 meseca

• Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
• Grejs period: 0 - 3 meseca
• Trošak obrade zahteva: 2%
• Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kreditaPeriodNKSRataEKS
1.200.000 RSD36 meseci12,95%*40.403,85 RSD17,55%
1.200.000 RSD72 meseca13,95%*24.694,77 RSD18,09%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 2%, finansirano osiguranje 22.593,60 RSD za period od 36 meseci, 45.187,20 RSD za period kredita od 72 meseca; trošak održavanja računa 290 RSD. EKS obračunat na dan 04.01.2018.

Instrumenti obezbeđenja:
solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
• overena administrativna zabrana;
• osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Gotovinski kredit u RSD za klijente koji ne primaju zaradu u CAS

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA