Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novog vozila sa kamatnom stopom 0%¹

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1,000 EUR – 25,000 EUR
• Period otplate: 13 meseci – 84 meseca
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%
• Bez troška obrade zahteva
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
Cena Vozila Iznos kredita Period Učešće NKS Rata EKS
11.000 EUR 7.000 EUR 60 meseci 4.000 EUR 0.00%
116.67 EUR 0.00%

*Kamatna stopa važi sa i bez prenosa primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 23.02.2017. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. Bez dodatnih troškova koji ulaze u obračun EKS-a pod uslovom da se zahtev realizuje u proadjnom salonu auto dilera koji ima zaključenu saradnju sa Crédit Agricole Srbija.

Instrumenti obezbeđenja:
•    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•    administrativna zabrana
•    bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR za polovna vozila i do 10,000 EUR za nova vozila
•    bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR


¹Ponuda je važeća kod auto dilera koji imaju zaključenu saradnju sa Credit Agricole Srbija. Ponuda je primenjiva isključivo na vozIla za koja diler obezbedi ili oglasi beskamatno finansiranje
                                                                                      

Kreditni kalkulator