Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u EUR za kupovinu Fiat novog vozila

• Valuta: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
• Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
• Minimalno učešće: 30%
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,70%
• Trošak obrade zahteva: finansiran 1%
Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Reprezentativni primer:

MODEL
Fiat 500
Fiat 500L
Fiat TIPO
**Cena vozila
9.990 EUR
9.990 EUR
9.990 EUR
Iznos kredita
6.861,82 EUR
6.861,82 EUR
6.861,82 EUR
Period otplate
84 meseca
84 meseca
84 meseca
Učešće
3.196,80 EUR
3.196,80 EUR
3.196,80 EUR
NKS
5,70%
5,70%
5,70%
Rata 99,26 EUR
99,26 EUR
99,26 EUR
EKS
6,76%
6,76%

6,76%
Kamatna stopa važi za klijente sa i bez prijema zarade u banci. Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 20.03.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,00% i troškovi održavanja paket računa: 230,00 RSD mesečno.



Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR (1.200.000 RSD) sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva


Kreditni kalkulator