Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod
• Valuta: RSD
• Iznos kredita: 100.000 – 3.500,000 RSD
• Bez  obaveznog učešća
• Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90%
• Period otplate: 6 meseci - 36 meseci
• Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita


Reprezentativni primer:Fiat 500
Fiat 500L
Fiat TIPO
**Cena vozila 1.237.900,00 RSD1.237.900,00 RSD
1.237.900,00 RSD
Iznos kredita 980.265,99 RSD980.265,99 RSD980.265,99 RSD
Period otplate 36 meseci36 meseci36 meseci
Učešće 272.338,00 RSD272.338,00 RSD
272.338,00 RSD
NKS 5.90%5.90%5.90%
Rata
29.777,19 RSD29.777,19 RSD29.777,19 RSD
EKS
7.65%7.65%7.65%
Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i j aklijente koji se odluče da prenesu zaradu. Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 21.03.2017. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. u EKS ulaze troškovi menice: 50,00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva: 1,50% i troškovi održavanja paket računa: 230,00 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
  • administrativna zabrana
  • bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR (1.150.000 RSD) sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva

Kreditni kalkulator