Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit u RSD

• Valuta kredita: RSD
• Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
• Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
• Period otplate: 6 – 72 meseca
• Bez učešća
• Nominalna kamatna stopa:
o Za klijente CAS: fiksna 7.99%
o Za ostale: varijabilna 6.44% + 3M Belibor
• Trošak obrade kredita:
o Za klijente CAS: 1%
o Za ostale: 2%
• Prevremena i delimična otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos kredita Period otplate Učešće NKS Rata EKS
150.000 RSD 36 meseci 0% 7,99%* 4.699,76 RSD 9,17%
150.000 RSD
36 meseci 0%
9,99%** 4.839,37 RSD
15,71%

*Kamatna stopa važi uz prenos primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 03.10.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice: 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1%.
** Kamatna stopa važi bez primanja u CAS. Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal iznosi 3.55%, fiksni deo iznosi 6.44%. EKS obračunat na dan 03.10.2017. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice: 50.00 RSD, troškovi izveštaja kreditnog biroa: 246.00 RSD, trošak održavanja tekućeg računa: 230 RSD mesečno, trošak obrade zahteva: 2%. Vrednost tromečnog Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Instrumenti obezbeđenja :
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana


Kreditni kalkulator