Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Osnovne karakteristike kredita - Potrošački kredit indeksiran u EUR

• Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
• Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
• Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
• Period otplate: 6 – 72 meseci
• Učešće: minimum 30%
• Nominalna kamatna stopa:
o Za klijente CAS: fiksno 5.99%
o Za ostale: fiksno 8.99%
• Trošak obrade kredita: 1%
• Prevremena i delimična otplata: 0%

Reprezentativni primer:

Iznos po profakturi Iznos kredita Period otplate Učešće NKS Rata EKS
3.000 EUR 2.100 EUR 48 meseci 900 EUR 5,99%* 49,31EUR 6,77%
3.000 EUR 2.100 EUR
48 meseci 900 EUR
8,99%** 52,25EUR
12,09%
*Kamatna stopa važi uz prenos primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 03.10.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%.
** Kamatna stopa važi bez prenosa primanja u CAS. Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 03.10.2017. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa: 246 RSD, trošak obrade kredita: 1.00%, trošak održavanja tekućeg računa: 230 RSD mesečno.

Instrumenti obezbeđenja:
• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana

Kreditni kalkulator