Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Krediti sa fiksnom kamatnom stopom

  • Vrsta kredita: Potrošački kredit u dinarima za kupovinu robe u METRO-u
  • Valuta kredita: RSD
  • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos kredita: 15.000 – 700.000 RSD
  • Period otplate:

- 6 - 36 meseci za iznose kredita 15.000 – 700.000

Nominalna kamatna stopa za klijente sa zaradom: 7,95% fiksno

  • Trošak obrade kredita : 0%
  • Prevremena otplata : 0%

Reprezentativni primer za kredit sa fiksnom kamatnom stopom:

Iznos kredita Period otpalte Učešće NKS Rata EKS
Klijenti sa zaradom 500.000 rsd 36 meseci nema 7.95% 15.656,65rsd 8,29%

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 03.10.2017. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD i troškovi održavanje paket računa 230,00 RSD za ostale klijente.

Instrumenti obezbeđenja:

  • solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
  • administrativna zabrana

Kreditni kalkulator