Oročena štednja u EUR i USD

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
  • Vrsta depozita: devizni depozit
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR i USD
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR/USD
  • Period na koji se prima depozit: 3, 6 i 12 meseci za štednju u valuti USD i 6 i 12 meseci u valuti EUR
  • Kamatne stope: fiksne i iskazane na godišnjem nivou
  • Dodatni troškovi: nema

Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita


6 meseci

12 meseciNKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 EUR0,20%

0,17%

0,40%

0,34%

  • Dodatni troškovi: nema


Oročena štednja – valuta USD

Iznos depozita

3 meseca

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 USD

0,10%

0,09%

0,30%

0,25%

0,50%

0,42%

  • Dodatni troškovi: nema


Reprezentativni primer štednje:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

10.000

EUR

6 meseci

0,20%

10.009,91 EUR

0,17%

50.000

EUR

12 meseci

0,40%

50.200,00 EUR

0,34%


*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate.

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Reprezentativni primer štednje:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

3.000

USD

3 meseca

0,10%

3.000,74 USD

0,09%

10.000

USD

6 meseci

0,30%

10.014,91 USD

0,25%

50.000

USD

12 meseci

0,50%

50.250,06 USD

0,42%


*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate.

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Preuzmi dokumenta