Štednja

Na slobodna dinarska i devizna sredstva (EUR, USD, GBP i ostale valute), a u skladu sa dogovorom koji sa nama postignete i u zavisnosti od visine deponovanih sredstava, odobravamo Vam kamate kako na sredstva po viđenju tako i na oročena sredstva od 1 nedelje do 1 godine.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo