Detalji

Specijalna ponuda Crédit Agricole banke za sajam automobila 14/03/2014

Specijalna ponuda Crédit Agricole banke za sajam automobila<

Krediti indeksirani u evrima, sa nominalnim kamatnim stopama, u zavisnosti od perioda otplate, kreću od 5.90% (EKS od 7.50%) do 7.95% (EKS od 8.92%). Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 36 do 84 meseca.

Crédit Agricole banka je za beogradski sajam automobila „BG Car Show“ pripremila specijalnu ponudu za kreditiranje kupovine novih automobila koja će važiti do 31. maja 2014.

Najatraktivniji deo ponude čine proizvodi indeksirani u evrima, jer se nominalne kamatne stope, u zavisnosti od perioda otplate, kreću od 5.90% (EKS od 7.50%) do 7.95% (EKS od 8.92%). Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 36 do 84 meseca.

Kod svih kredita indeksiranih u evrima minimalno učešće klijenta iznosi 30%, administrativni trošak je 1.5% i ne postoje troškovi prevremene otplate kredita. Bez obzira na koji tip kredita se odluči, klijent nema obavezu prebacivanja zarade u Crédit Agricole banku.

Novina u ponudi je dinarski auto kredit koji se odobrava bez učešća i uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 15.45% (EKS od 22.64) i uz rok otplate do 72 meseca. Obrada zahteva iznosi 1.5% i nema troškova prevremene otplate.

Ponudu auto kredita zaokružuje depozitni auto kredit indeksiran u evrima sa kamatnom stopom koja iznosi od 3.51% (EKS od 12.86%) do 5.51% i zavisi od visine depozita koji može biti u rasponu od 31% do 100% od vrednosti vozila. Trošak obrade kredita je 1%.

Tokom trajanja sajma klijenti ne moraju ići u banku, već mogu podneti zahtev za kredit i dobiti odobrenje direktno na sajmu. Na ovaj način, Crédit Agricole banka obezbeđuje sveobuhvatnu, brzu i modernu uslugu sa ciljem da odgovori na sve zahteve klijenata zainteresovanih za auto kredite.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo