Detalji

25/03/2014
Igrajte na sigurno, jer kredit nije igra

Igrajte na sigurno, jer kredit nije igra<

Crédit Agricole banka Srbija pokrenula je novu kampanju dinarskih gotovinskih kredita sa fiksnom mesečnom ratom i fiksnom mesečnom kamatnom stopom od 17,95% uz grejs period do 3 meseca i period otplate do 72 meseca.

Crédit Agricole banka Srbija pokrenula je novu kampanju dinarskih gotovinskih kredita sa fiksnom mesečnom ratom i fiksnom mesečnom kamatnom stopom od 17,95% uz grejs period do 3 meseca i period otplate do 72 meseca.

Klijenti koji podnesu zahtev za ovaj proizvod nemaju obavezu prebacivanja zarade u Crédit Agricole banku jer se kredit odobava bez depozita i uz veoma jednostavnu proceduru. Ovaj kredit sa fiksnom ratom u dinarima namenjen je kako klijentima kojima je potreban dodatni novac tako i klijentima koji žele da refinansiraju neke od postojećih obaveza u drugim bankama (gotovinski kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus i sl.).

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je od 17.95% (EKS od 22.50%), a troškovi obrade zahteva su 1.5% za klijente sa zaradom u Banci odnosno 2% za ostale klijente, dok se kredit u bilo kom trenutku može potpuno ili delimično prevremeno otplatiti bez ikakvih dodatnih troškova.

Kako i sam naziv kampanje sugeriše, kredit je prvenstveno namenjen klijentima koji imaju potrebu za finansijskom sigurnošću i niskim i predvidivim mesečnim troškovima u dinarima, koji ne zavise ni od inflacije ni od kretanja kursa evra. Igrajte na sigurno, jer kredit nije igra!

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo