Detalji

Crédit Agricole banka podržava Zimski seminar farmera na Tari 26/01/2016

Crédit Agricole banka podržava Zimski seminar farmera na Tari<

Crédit Agricole banka Srbija podržava XII Zimski seminar farmera na Tari u organizaciji Kluba 100P plus koji traje do 31. januara 2016. godine. Osim predavanja i predstavljanja najnovijih proizvoda za poljoprivrednike, Crédit Agricole banka u utorak, 26. januara organizuje i tradicionalnu šetnju stazama Tare za sve učesnike seminara.

Ovaj skup je pravo mesto na kome Credit Agricole banka već godinama unazad, kao pravi partner poljoprivrednika, osluškuje njihove potrebe i u skladu sa tim priprema svoja nova finansijska rešenja. Jedno od njih su i krediti namenjeni ulaganju u energetski efikasne projekte i projekte na bazi obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim kreditima se može finansirati nabavka energetski efikasnih mašina i poljoprivrednih alata koji unapređenim sisitemima obrade smanjuju potrošnju energije tokom poljskih radova; nabavka sistema za grejanje, hlađenje i navodnjavanje.

Predstavnici Crédit Agricole banke na Zimskom seminaru na Tari prezentuju učesnicima bankarsku ponudu koja omogućava korišćenje savremenih tehnika i procesa koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Jedno od inovativnih rešenja je i METEO servis banke koji svim korisnicima daje pravovremene informacije o atmosferskim prilikama koje omogućavanju precizno planiranje i pravilnu upotrebu agrotehničkih mera. Uz ovo, Crédit Agricole banka pruža podršku u realizaciji projekata kroz IPARD program.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo