Detalji

Crédit Agricole Grupa: neto prihod preko šest milijardi evra u 2015. 25/02/2016

Crédit Agricole Grupa: neto prihod preko šest milijardi evra u 2015. <

Neto prihod Crédit Agricole Grupe u 2015. godini iznosi 6.043 miliona evra, što predstavlja rast od 22,7% u poređenju sa prethodnom godinom. U poslednjem kvartalu 2015. godine neto prihod Grupe iznosi 1.564 miliona evra, što predstavlja porast od 16,0% na godišnjem nivou.

Ovako dobri rezultati su u skladu sa ciljevima koji su postavljeni u srednjeročnom planu(2014-2016). Oni su posledica održivog rasta u prihodima (do 5,3% tokom godine), striktne kontrole troškova (do 3,5%), relativno stabilnih troškova rizika uključujući i naknade za pravna pitanja (do 3,0%) i značajnog doprinosa investicionih aktivnosti. Sve poslovne linije beleže snažan poslovni momentum kako u sferama kreditiranja i depozita, tako i u rastu aktive kojom se upravlja.

Tokom 2015. godine Crédit Agricole Grupa je nastavila da ojačava svoju finansijsku strukturu. Krajem decembra 2015. adekvatnost kapitala CA grupe je iznosila 13.7 % što je 395 baznih poena iznad propisanog minimuma od 9,75% za 2016. godinu i čini Credit Agricole jednom od najjače kapitalizovanih banaka u Evropi.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo