Detalji

Gotovinski kredit sa hipotekom 03/03/2016

Gotovinski kredit sa hipotekom<

Crédit Agricole banka Srbija od danas u ponudi ima jedinstven proizvod na tržištu: gotovinski kredit sa hipotekom kojim se može obezbediti značajna suma gotovine i otplata na duži vremenski rok – do 120 meseci. Maksimalni iznos do 5.000.000 dinara, odnosno 50.000 EUR gotovog novca daje mogućnost za refinansiranje postojećih obaveza, ali i za onu vrstu kupovine koja zahteva veću sumu novca, a ne postoji mogućnost da se finansira namenskim kreditom.

Gotovinski krediti sa hipotekom Crédit Agricole banke najčešće se koriste za kupovinu objekata koji ne mogu biti predmet finansiranja putem stambenih kredita kao što su garaže koje se kupuju naknadno, vikendice, placevi, nekretnine sa nedovoljnim stepenom izgrađenosti, kao i za kupovinu predmeta veće vrednosti za koje se ne odobravaju namenski krediti (čamci, splavovi i sl.) ili za kupovinu zemljišta (zarad zasnivanja zasada voća ili povrća). Ovi krediti se takođe mogu koristiti za konsolidaciju već postojećih obaveza koje klijenti imaju prema bankama tako što će sve postojeće kreditne obaveze refinansirati jednim kreditom i značajno sniziti svoje postojeće mesečne obaveze.

Ovi krediti mogu biti čisto dinarski ili indeksirani u evrima, sa kamatnom stopom već od 4,95% godišnje. Za kredite indeksirane u evrima obavezan je depozit od minimum 30%, dok za dinarske kredite ta obaveza ne postoji.

“Zahvaljujući hipoteci kao sredstvu obezbeđenja, klijenti mogu da obezbede znatno veći iznos gotovine i duži rok otplate uz niže kamatne stope u odnosu na standardan gotovinski kredit, a u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću”, izjavio je Raško Tomašević, Rukovodilac za Marketing, proizvode i rad sa stanovništvom u Crédit Agricole banci Srbija.

Na primer, ako se klijent odluči za kredit od 3.000.000 dinara na period od 120 meseci, mesečna rata će iznositi 37.922 dinara.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo