Detalji

13/05/2016
Crédit Agricole banka predstavlja Prêt à piloter - kredit kojim klijent sam upravlja

Crédit Agricole banka predstavlja  Prêt à piloter - kredit kojim klijent sam upravlja <

Crédit Agricole banka Srbija će tokom svog tradicionalnog nastupa na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, pored METEO servisa povezanog sa elektronskim i mobilnim bankarstvom, predstaviti i novi kreditni proizvod kojim klijent sam može da upravlja u skladu sa svojim trenutnim potrebama i mogućnostima.

Crédit Agricole banka na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu predstavlja Prêt à piloter (Pre a pilote) – investicioni kredit kojim klijent sam upravlja, a namenjen je kupovini poljoprivrednog zemljišta, mehanizacije, opreme, sistema za navodnjavanje, poslovnih objekata i drugih osnovnih sredstava neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju. Samostalno upravljanje kreditom omogućava klijentu da jednom godišnje prilagodi plan otplate u skladu sa planovima razvoja svog agrobiznisa tako što će: smanjiti ili povećati ratu do 30%, pauzirati plaćanje jedne ili više rata u ukupnom trajanju do 12 meseci i produžiti ili skratiti ročnost kredita.


„Cilj Crédit Agricole banke je da klijentima omogući savremeni i personalizovani pristup finansiranju. Uz Prêt à piloterkredit klijent može lako da prilagodi svoje finansijske obaveze planovima razvoja svog agrobiznisa, promenama na tržištu iprofitu koji je cikličan i specifičan u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji“, izjavila je Marija Marić-Mitrović, Član Izvršnog odbora i Rukovodilac za korporativno i poljoprivredno bankarstvo u Crédit Agricole bankci Srbija.


Upotrebom unapređenih verzija elektronskog i mobilnog bankarstva klijentima se pruža i mogćunost korišćenja METEO servisakoji daje pravovremene informacije o mikro-meteorološkim uslovima na osnovu kojih je jednostavnije i lakše opredeliti se za adekvatne agrotehničke mere sa ciljem ostvarivanja većih ušteda, većih prinosa i većeg profita.


Kao i prethodnih godina, Crédit Agricole Srbija pripremila je konkurentne uslove kreditiranja nabavke poljoprivredne mehanizacije, s tim što preliminarno odobrenje kredita zainteresovani klijent dobija u roku kraćem od 24 sata.


Predstavnici Banke biće na raspolaganju za sva pitanja i konsultacije na štandu u Hali 1 Novosadskog sajma, kao i kod partnera-dilera poljoprivredne mehanizacije.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo