Detalji

03/04/2014
Subvencionisani krediti za poljoprivredu u Crédit Agricole banci

Subvencionisani krediti za poljoprivredu u Crédit Agricole banci<

Credit Agricole banka je tradicionalno banka partner poljoprivrednika i ova kreditna linija je izuzetno povoljna za razvoj poljoprivrede i u segmentu stočarstva i u segmentima ratarstva, povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva kao i za investiciona ulag

Crédit Agricole banka Srbija potpisala je ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za kredite sa subvencionisanim kamatama.

Krediti namenjeni razvoju stočarstva odobravaju se uz godišnju kamatnu stopu od 4% dok se krediti za razvoj ostalih poljoprivrednih delatnosti, kao i ulaganja u mehanizaciju i opremu odobravaju uz godišnju kamatnu stopu od 6% i ovi uslovi važe za sve banke potpisnice ugovora.

Svi krediti odobravaju se u dinarima, bez valutne klauzule, na rok do tri godine sa grejs periodom do godinu dana. Maksimalan iznos kredita je 5 miliona dinara za individualne proizvođače, preduzetnike i pravna lica, odnosno 15 miliona za zadruge.

“Credit Agricole banka je tradicionalno banka partner poljoprivrednika i ova kreditna linija je izuzetno povoljna za razvoj poljoprivrede i u segmentu stočarstva i u segmentima ratarstva, povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva kao i za investiciona ulaganja, a obuhvata i obnovu mehanizacije i opreme. Najviše je stimulisana obnova stočnog fonda što je bitno kako za proizvodnju, tako i za stabilnost ove agrarne grane, a CAS banka želi da podrži sve inicijative koje vode u pravcu razvoja poljoprivrede u zemlji,” izjavila je Marija Marić-Mitrović, Rukovodilac za korporativno i poljoprivredno bankarstvo u Crédit Agricole banci Srbija.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo