Detalji

26/09/2016
Dan Vile Dobrile za decu sa smetnjama u razvoju

Dan Vile Dobrile za decu sa smetnjama u razvoju<

Dan Vile Dobrile je još jedna je od humanitarnih akcija koju su zaposleni u Crédit Agricole banci sproveli u petak, 23.09.2016, kada su u četiri škole za decu sa smetnjama u razvoju učetvovali u uređenju prostorija i dvorišta.

Crédit Agricole banka Srbija je, na početku nove školske godine organizivala humanitarnu akciju Dan Vile Dobrile u kojoj je oko 70 zaposlenih volontiralo u programu pomoći školama za decu sa smetnjama u razvoju u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu. Volonteri su uređivali školska dvorišta, farbali ograde, crtali murale, krečili učionice, farbali ograde, postavljali klupe i ljuljaške za decu, sadili biljke i zelenilo.

Društveno odgovorene aktivnosti Crédit Agricole banke u Srbiji akcenat stavljaju na projekte koji su namenjeni deci. Cilj svake akcije je da se kroz promociju prava dece i aktivno učešće kako kompanije, tako i zaposlenih da doprinos podizanju kvaliteta života najugroženijeg dela popoulacije. Osim ovakvih akcija, Credit Agricole banka na sve raspoložive načine promoviše prava dece i pruža podršku inkluziji dece sa smetnjama u razvoju koja su veoma često i socijalno najugroženija.

                  

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo